Bytovka ,karvina - zateplovanie+pokládka dlažby,balkony